maandag 8 mei 2017

'De beste keuze die ik ooit heb kunnen maken!'

De Nederlandse geschiedwetenschapper Huizinga beschreef ooit een fenomeen dat voor menig historicus als een bekende ervaring in de oren zal klinken. Hij beschreef een gebeurtenis waar hij iets meemaakte wat hij de ‘historische sensatie’ noemde. Dit werd door hem uitgelegd als een bijna extatisch gevoel dat hij niet enkel deel uitmaakte van zijn eigen tijd en plaats, maar dat hij in de wereld om hem heen buiten zichzelf kon treden en ‘waarheid door geschiedenis’ kon zien. Dit gevoel is vergelijkbaar met de mogelijkheid om archeologisch onderzoek uit te kunnen voeren op locatie. De bestudeerde wetenschap wordt op deze manier veel persoonlijker en geeft daarom een unieke ervaring!
De afgelopen jaren heb ik wat motivatie betreft wat problemen gehad met mijn studie. Nadat ik was meegegaan met het Thorikosproject in Griekenland was dat probleem als sneeuw voor de zon verdwenen. Door het meedoen met dit project ben ik erachter gekomen dat het onderwerp wat ik heb gekozen voor mijn studie de beste keuze was die ik ooit heb kunnen maken. Het was de bevestiging waar ik hard naar had gezocht en op deze manier heb kunnen vinden. In twee korte weken heb ik meer geleerd dan ik ooit in een jaar op de universiteit had kunnen doen. De hands-on approach die gebruikt werd bij dit project was heel leerzaam. Het brengt een gevoel dat het werk wat je doet tijdens je studie en tijdens een dergelijk project wel degelijk veel oplevert voor de geschiedwetenschap en de archeologie. Door de geweldige sfeer die er heerste was het natuurlijk ook zo dat er niet alleen veel werd geleerd, maar dat het ook heel gezellig was. Juist ook daardoor is het mogelijk om ook echt veel op te kunnen steken van de aanwezige archeologische vondsten en begeleiders. Dat is niet mogelijk als je alleen droge artikelen moet lezen en nog drogere hoorcolleges moet aanhoren in een normale historische cursus, zoals die worden aangeboden op de universiteit. Ook door de aanwezige specialisten, waar je niet snel op een andere manier mee in contact komt op persoonlijk vlak, was het mogelijk dat er veel kennis verspreid kon worden onder de aanwezige studenten. Zo'n ervaring kun je simpelweg niet opdoen als je alleen studeert aan de universiteit zonder zelf letterlijk in contact te staan met de studie objecten.

~Helene


Geen opmerkingen:

Een reactie posten